Heaolu Poliitika Dilemma  (pdf)

uk.jpeg (4815 bytes)

Madala sissetulekuga toetused

Käesolev analüüs käsitleb küsimust tulude ümberjaotust ühiskonnas Milton Friedman´i  Negatiivse Tulumaksusüsteemi abil--lühidalt NIT. Tulude ümberjaotamine on korraldatud kolme isiku mänguna. Nii kaupleja Nr.1 viib läbirääkimisi sotsiaalteenuste sooritamiseks kodanikke nimel nende õiguslikke ja moraalsete nõudluste eesmärgil. Kaupleja Nr.2 huvid on pärit kodanike vajadustest et tagada elanikkonna avalike kaupade ja teenuste kätte toimetamist. Vastupidi, Valija, edaspidi nimetatud mangija Nr.3, eeldab kõigepealt enda isiku heaolu võrreldes sotsiaalteenuste sooritamisele ja avalike hüvede (teenuste) tarbimisele. Kauplejate Nr.1 ja Nr.2 ühiskontole laekunud kogusumma, nn. "maksumaksjate kohustused" nimetatakse heaolu pirukaks. Läbirääkimised poolte Nr.1 ja Nr.2 vahel toimuvaid ettepanekute esitamise teel kauplemise lauale vaheldumisi seni kui pooled nõustuvad oma vahel. Tegelikult mängija Nr.3 rollis, on kodanikud ise, kes samal ajal on ka valijad kes ähvardavad tagasi lükata kauplejate vahel Nr.1 ja Nr.2 toimuvaid läbirääkimisi. Seega, läbirääkimised võivad lõppeda ennetähtaegselt ja tulemuseta, sest mängija Nr.3 sekkumise tagajärjel võivad tekkida kauplemislaualt eemale kõndimised. Ähvarduse tagajärjel saavutab mängija Nr.3 maksukoorma kohustuste kogu summa laekumise vähenemist enda kasuks. Valitsus peab aga arvestust ja haldab heaolupiruka ümberjaotamist (piruka viiludeks lõikamist) madalama palgapiiri näitaja abil. Nash-i kauplemise probleemi raames, ja tingimusel et valijad-maksumaksjad hääletavad valimistel maksukoorma suhtes ühtmeelselt, on esitatud tunnistus et 50%-ne mediaantulu on mõistlik valik NIT palgapiiri määramisel.